UVJETI KORIŠTENJA

Tvrtka Audio Store Transonica j.d.o.o. izdavač je i vlasnik mobilne aplikacije book&zvook i web platforme www.bookzvook.com (u daljnjem tekstu "Usluge"). Ovi Uvjeti korištenja određuju prava i obveze Audio Store Transonica j.d.o.o., Zagreb, Ilica 47/2, OIB 67192095003 kao pružatelja Usluga prema registriranim korisnicima te samih Korisnika.

Korisnik je osoba koja se registrirala za korištenje Usluga putem mobilne aplikacije book&zvook. Slažete se da ćete, ako kliknete "Registriraj se" ili "Prijavi se" pristupiti, registrirati se i koristiti naše Usluge. Registracijom i korištenjem Usluga potvrđujete da ste upoznatosti i suglasni s ovdje iznesenim Uvjetima korištenja, te dajete svoj pristanak na poštivanje odredbi Uvjeta korištenja. Ako se s istima ne slažete, molimo vas da ne koristite naše Usluge.

Ovi Uvjeti korištenja i ostala pravila mogu se povremeno mijenjati. Ako napravimo izmjene, obavijestit ćemo vas putem naših Usluga ili na drugi način kako bismo vam pružili priliku da pregledate promjene prije nego što stupe na snagu. Ako se suprotstavite bilo kojoj promjeni, možete zatvoriti svoj račun. Vaše daljnje korištenje naših Usluga nakon objavljivanja ili slanja obavijesti o promjenama ovih Uvjeta korištenja znači da pristajete na ažurirane Uvjete.

REGISTRACIJA

Prilikom registracije u registracijskom obrascu tražit ćemo od vas da upišete vašu važeću e-mail adresu. Nudimo mogućnost registracije i prijave u mobilnu aplikaciju book&zvook putem podataka za pristup društvenim mrežama koje su u trenutku korištenja dostupne u našim Uslugama te kroz sučelje društvene mreže dajete izričitu suglasnost korištenja i pohrane potrebnih podataka.

Prilikom registracije dužni ste unijeti lozinku koja mora sadržavati više od pet (5) znakova. Lozinku ćete čuvati u tajnosti, te ste odgovorni za zaštitu njene povjerljivosti.

Registracijom postajete Korisnik naših Usluga. Korisnik je nositelj svog korisničkog računa čije dijelove neće dijeliti i prenositi na druge pravne ili fizičke osobe. Odgovorni ste za sve što se događa unutar vašeg korisničkog računa osim ako ga zatvorite ili prijavite zloupotrebu. Korisnik je odgovoran za zaštitu povjerljivosti lozinke, kao i za točan unos osobnih podataka kao što je e-mail adresa i sredstvo plaćanja (prilikom plaćanja koje za nas realiziraju servisi naplate odgovarate za točan broj kartice, točan CVV, točno ime i prezime te druge potrebne podatke). Audio Store Transonica j.d.o.o. ne odgovara za netočan unos tih ili bilo kojih drugih korisničkih podataka. Kao korisnik snosite odgovornost za točnost unesenih podataka prilikom registracije.

Sva komunikacija i prijenos podataka unutar naših Usluga odvija se HTTPS protokolom.

NARUČIVANJE I JAMSTVA

Audio knjiga se naručuje elektroničkim putem. Izdavač jamči da je kupljena Audio knjiga odgovarajuće kvalitete zvuka.

Iznimno, u slučaju da postoji neki očiti nedostatak u samom zvuku Audio knjige Korisnik ima pravo uputiti prigovor Izdavaču na e-mail: info@bookzvook.com

OGRANIČENJE SIMULTANOG KORIŠTENJA USLUGA S ISTIM KORISNIČKIM RAČUNOM NA VIŠE UREĐAJA

U svrhu sprečavanja neprimjerenog korištenja Usluga i nedopuštenog ponašanja unutar Usluga, broj uređaja na kojima je moguće simultano koristiti Usluge s istim Korisničkim računom ograničen je na dva (2). Ova mjera implementirana je na način da čuvamo siguran zapis svih pristupnih tokena korištenih od strane specifičnog Korisnika, uključujući meta-podatke, kao što su vremenska oznaka kreiranja i invalidacije zapisa. Skup tih podataka i meta-podataka naziva se "User Session". Kada Korisnik pošalje zahtjev za pristup Uslugama s valjanim pristupnim tokenom, a koji nije spremljen u zapisima Usluga, mobilna aplikacija će, nakon što automatski kreira novi User Session sa novim pristupnim tokenom, istodobno učiniti nevažećim sve osim zadnja dva (2) User Session-a tog specifičnog Korisnika. Ako Korisnik pošalje zahtjev za pristup s nevažećim pristupnim tokenom, zahtjev će biti odbijen, a mobilna aplikacija pokrenut će proces prijave, te tako kreirati novi pristupni token.

NAŠE USLUGE

Pregledavanje ponude audio knjiga unutar naših Usluga u sekciji book&zvook izdanja

Uz svaki naslov nalaze se osnovni podaci o audio knjizi (naslov, autor, izvedba) kao i cijena audio knjige sa PDV-om. Nudimo mogućnost preslušavanja besplatnog audio ulomka u trajanju do pet minuta i mogućnost kupnje audio prava na slušanje audio knjige u cijelosti kao trajnog i neobnovljivog sadržaja kupljenog jednokratno koji možete prenositi na druge uređaje povezane s Apple ID-om ili korisničkim računom. Ako izgubite kupljeni trajni sadržaj, možete ga ponovno preuzeti besplatno.

Pregledavanje vaših kupljenih audio knjiga u sekciji moja audioteka

Sve audio knjige čije ste pravo na slušanje kupili putem Usluga nalaze se u ovoj sekciji. Nakon uspješno provedene kupnje audio knjige ostvarujete neograničeni pristup audio zapisu tog naslova te ga možete preuzeti klikom na "Preuzmi". U slučaju da audio zapis ne želite odmah preuzeti na vaš uređaj, možete to učiniti bilo kada kasnije na isti način.

Detaljan opis audio knjige. Klikom na sliku naslovnice ili naslov audio knjige, prikazat će vam se detaljan opis svakog naslova, koji uključuje osnovne podatke o audio knjizi (trajanje, veličina datoteke, autor, izvođač, nakladnik, ISBN i dr.), te kratak sadržaj, recenzije, biografiju i fotografiju autora. Nakon uspješne kupnje, iz ove sekcije možete pristupiti popisu poglavlja te audio knjige i kreirati svoje bilješke za tu audio knjigu.

Kupnja audio knjige unutar mobilne aplikacije book&zvook

Kupnja audio knjiga unutar mobilne aplikacije book&zvook odvija se putem In-App-Purchase procesa (u daljnjem tekstu "IAP") koji je specifičan za različite mobilne platforme: iOS korisnici obavljaju IAP putem svojih iTunes računa; Android korisnici obavljaju IAP putem Braintree sustava online naplate koji nudi mogućnost plaćanja jednokratno kreditnom karticom (VISA, Mastercard) ili putem osobnog PayPal računa. Podatke kreditnih kartica, te bilo kakve srodne podatke Audio Store Transonica j.d.o.o. ne pohranjuje, niti vrši obradu u sklopu Usluga, te nema uvid u njih. Naplata se vrši na zaštićenim stranicama pružatelja usluga: Apple App Store, Braintree, PayPal.

Cijene audio knjiga izražene su u Hrvatskim kunama (HRK), odnosno u važećoj valuti zemlje gdje ste prijavljeni sa svojim uređajem. Apple App Store naplatu će vršiti u lokalnim valutama, dok će Braintree i PayPal naplatu provesti u Euro valuti (Euro), a iznos izražen u Hrvatskim kunama može odstupati u odnosu na dnevni tečaj. Cijene uključuju PDV, vrijede za sve načine plaćanja u trenutku obavljanja kupnje. Proces upisivanja cijene unutar naših Usluga podložan je kontroli na više razina, no bez obzira na to, postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor i nema mogućnosti automatskog unosa. Takve situacije su izvanredne i za njih se Audio Store Transonica j.d.o.o. unaprijed ispričava svojim Korisnicima.

Audio Store Transonica j.d.o.o. će periodično, po svojoj odluci, nuditi određene akcijske prodaje čiji će uvjeti biti opisani, posebice trajanje akcijske prodaje,visina popusta i sl. Nakon isteka trajanja akcijske prodaje, Audio Store Transonica j.d.o.o. neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.

Popis poglavlja audio knjige

Ova sekcija dostupna je nakon uspješne kupnje prava na slušanje audio knjige, a u njoj možete vidjeti popis poglavlja audio knjige, veličinu audio zapisa, te pokrenuti reprodukciju svakog preuzetog poglavlja pritiskom na ikonu za reprodukciju (play). Audio zapis možete preuzeti u cijelosti ("Preuzmi sva poglavlja") ili djelomično, odnosno pojedina poglavlja klikom na ikonu za preuzimanje koja se nalazi uz svako poglavlje. Isto tako, audio zapis možete ukloniti s vašeg uređaja u cijelosti ("Ukloni sva poglavlja") ili djelomično klikom na ikonu za brisanje audio zapisa koja se nalazi uz svako poglavlje. Obrisanom audio zapisu uvijek možete naknadno pristupiti ponovnim preuzimanjem audio zapisa.

Spremanje osobnih bilješki

Uz svaku knjigu koju je korisnik pohranio može unositi svoje bilješke klikom na ikonu unutar Playera.

Bilješkama se korisnik može u svakom trenutku vratiti klikom na ikonu, gdje bilješke može editirati i preko njih locirati mjesto Bilješke u trajanju audio knjige.

Slušanje audio knjige putem ugrađenog playera

Korisnik pohranjene knjige može slušati putem ugrađenog softwarea za reprodukciju zvuka. Aplikacija bilježi i pamti mjesto na kojem je korisnik stao sa slušanjem. Pomoću ikona za preskakanje, korisnik se može pomicati u snimci unaprijed i unatrag u vremenskim intervalima koje odabere u sekciji 'Postavke'. Također može prilagoditi i brzinu reprodukcije u intervalu od 0.75 do 1.75 realne brzine.

Pretraživanje audio knjiga prema naslovu, autoru i izvedbi

Za što bolje korištenje aplikacije omogućena je i funkcija pretraživanja postavljena na pretragu po naslovu djela, imenu autora i izvođača.

Na našoj web stranici www.bookzvook.com ne koristimo analitiku.

SPREČAVANJE NEOVLAŠTENOG DIJELJENJA SADRŽAJA

Nakon što je kupnja potvrđena, mobilna Aplikacija dozvolit će pristup kupljenom Sadržaju (audio knjizi) onom Korisniku čija je kupnja uspješno provedena. Kada Vlasnik zatraži pristup kupljenom Sadržaju, Aplikacija će mu omogućiti privremenu poveznicu putem koje će moći preuzeti Sadržaj. Privremena poveznica prestati će biti aktivna nakon četiri (4) sata, te tako smanjiti vremenski period unutar kojeg neovlašteni subjekti mogu dobiti pristupiti Sadržaju u slučaju da iz Aplikacije izdvoje poveznicu za preuzimanje Sadržaja.

Zaštićeni znakovi

Audio Store Transonica j.d.o.o. ili druge treće strane su nositelji prava na logotipe u vidu registriranih žigova i drugih oznake prikazanih prilikom pružanja Uslugama i na samim Audio knjigama. Sva prava su pridržana.

Vlasnička prava

Korisnik je upućen da Usluge sadrže informacije, softver, baze podataka, HTML kod, fotografije, grafikone, video, slova, grafike, glazbu, zvukove, i druge materijale (u daljnjem tekstu "Sadržaj") koji su zaštićeni autorskim pravima i/ili na istima postoje prava umjetnika izvođača, prava autora računalnih programa ili druga srodna prava, prava na žigovima, poslovnim tajnama ili drugim vlasničkim pravima, te je Korisnik upoznat da ta prava vrijede i zaštićena su u svim oblicima, vrstama medija i tehnologija postojećih sada ili u daljnjem razvoju. Sadržaj je zaštićen Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima. Audio Store Transonica je stekao pravo iskorištavanja autorskog prava i prava umjetnika izvođača te drugih srodnih prava u odnosu na Audio knjige koje nudi kao Izdavač na svojoj web stranici.

Korisnici ne smiju umnožavati, distribuirati, priopćavati javnosti, stavljati na raspolaganje javnosti, prerađivati, mijenjati, uklanjati, brisati, povećati, dodati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedena djela, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji dio Sadržaja, u cijelosti ili djelomično.

Korisnik osobito nema pravo Sadržaj skidati, umnažati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati, stvarati izvedenice, uključivati na druge mrežne stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način kupljeni Sadržaj osim za osobne svrhe. Korištenjem Usluga korisniku se daje ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje Sadržaja na način da se isti koristi isključivo za osobne svrhe. Korisnik se obvezuje da će sav Sadržaj koristiti isključivo za osobnu uporabu, te da će u odnosu na takav Sadržaj u cijelosti poštivati odredbe ovih Općih uvjeta.

DISTRIBUCIJA SADRŽAJA

Korisnik će biti odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu iz bilo koje povrede autorskih prava, prava umjetnika izvođača ili drugih srodnih prava, prava Izdavača ili bilo koje druge štete koja proizlazi iz takvog podnošenja. Audio Store Transonica te nitko od njegovih poslovnih partnera koji sudjeluju u pružanju Usluga neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu nastalu iz takvih povreda prava ili iz bilo koje druge štete koja proizlazi iz takvih radnji korisnika.

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama i mobilnoj aplikaciji ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe. Sadržaji, podaci i informacije objavljene na našoj web stranici i u mobilnoj aplikaciji mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih prava, prava umjetnika izvođača i drugih srodnih prava, prava izvođača i prava trećih strana.

Korištenjem sadržaja naše web stranice i mobilne aplikacije korisnik prihvaća (i) sve rizike koji nastaju iz korištenja web stranica i mobilne aplikacije te prihvaća (ii) koristiti sadržaj istih isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

Audio Store Transonica se u potpunosti odriče svake odgovornosti (i) koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje web stranica, (ii) za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja web stranica i mobilne aplikacije, te za (iii) bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom suprotnom ovim Uvjetima korištenja ili zlouporabom korištenja sadržaja istih te je za svako takvo postupanje i štetu koja bi iz njega proizašla odgovoran Korisnik.

Web stranice i mobilna aplikacija sadrže i dokumente, podatke, informacije kreiranih od strane trećih osoba koje će se, u opsegu u kojem je to potrebno i moguće, kao takve označavati. Audio Store Transonica nema nadzor nad navedenim sadržajima, podacima i informacijama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti.

Audio Store Transonica neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz nedostupnosti web stranica i mobilne aplikacije zbog bilo kakvih tehničkih razloga.

OGRANIČENJA KORIŠTENJA

Korisnik se obvezuje da neće:

- koristiti web stranice i mobilnu aplikaciju na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima;

- na web stranice i mobilnu aplikaciju unositi ili distribuirati putem web stranica bilo kakve sadržaje koji su protivni pozitivnim propisima, uključujući, ali se ne ograničavajući na štetne, prijeteće, uznemiravajuće, vulgarne, pornografske sadržaje, sadržaje koji šire mržnju i rasnu netrpeljivost, sadržaje koji povređuju tuđa prava i interese i slično;

- mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na web stranicama i mobilnoj aplikaciji;

- koristiti web stranice i mobilne aplikacije za kršenje prava trećih osoba, uključujući za povredu tajne, prava intelektualnog vlasništva ili drugog prava ili interesa trećih osoba;

- koristiti web stranice i mobilnu aplikaciju za slanje elektroničke pošte protivne ovim Uvjetima korištenja;

- unositi ili distribuirati putem web stranica i mobilne aplikacije bilo kakav nelegalan software, uključujući ali se ne ograničavajući na viruse, spyware, trojane, ili slično.

Pristup i korištenje lozinkom zaštićenim i / ili sigurnim područjima na našoj web stranici i u apliakciji book&zvook ograničen je na samo ovlaštene korisnike. Svako neovlašteno korištenje je nedozvoljeno.

Audio Store Transonica zadržava pravo da spriječi pristup web stranicama IP adresama, (odnosno korisnicima) s kojih se vrše radnje protivne ovim Uvjetima korištenja, te s te osnove neće snositi nikakvu odgovornost.

Audio Store Transonica ni na koji način ne odgovara korisnicima za troškove koje snose korištenjem računalne opreme i telekomunikacijskih sustava radi pristupa web stranicama i mobilnoj aplikaciji niti će biti odgovoran za tehničke smetnje uređaja Korisnika koje onemogućavaju ili otežavaju slušanje Audio knjige.