Temeljem Opće uredbe o zaštiti podataka U skladu s članak 37. Ustava RH, (NN 85/10), Općom uredbom o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (Uredba EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/ES (Službeni list Europske unije, L 119/1)) i Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/18) Uprava trgovačkog društva Audio Store Transonica j.d.o.o. za usluge donosi:

POLITIKU PRIVATNOSTI

Izjavu o privatnosti

I. SVRHA I PRAVNI TEMELJI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Tvrtka Audio Store Transonica j.d.o.o. za usluge, sa sjedištem u Ilici 47/2, Zagreb (u daljnjem tekstu: „Transonica“) izdavač je mobilne aplikacije book&zvook i voditelj obrade osobnih podataka. Kao voditelj obrade obvezuje se zaštititi osobne podatke svojih korisnika.

Ova Izjava o privatnosti (u daljnjem tekstu "Izjava") odnosi se na podatke koje prikupljamo putem mobilne aplikacije book&zvook, internetskih stranica www.bookzvook.com, interaktivnih sadržaja te njihovih dijelova na bookzvook.com i "book&zvook" aplikaciji (u daljnjem tekstu "Usluge"), bilo da ste im pristupili putem osobnog računala, mobilnog telefona, tableta ili nekog drugog uređaja.

Izjava opisuje vrstu podataka koje prikupljamo prilikom pružanja naših Usluga, kako ih možemo koristiti i s kime dijeliti te kako nas možete kontaktirati ako imate pitanja vezana uz korištenje vaših osobnih podataka. Korištenjem naših Usluga potvrđujete da ste pročitali, da razumijete našu Politiku privatnosti i da se slažete s uvjetima Politike privatnosti, pa vas zato molimo da pažljivo pročitate ovu Izjavu.

Uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizike različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode pojedinaca, voditelj obrade provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao i mogao dokazati da se obrada provodi u skladu s Uredbom. Te se mjere prema potrebi preispituju i ažuriraju.

Ovim se Izjavom uspostavljaju dužnosti i odgovornosti tvrtke Audio Store Transonica j.d.o.o. za svaku obradu osobnih podataka koju provodimo sami kao voditelj obrade.

Zaštita koja se pruža Općom uredbom o zaštiti podataka (u daljnjem tekstu: Uredba) u vezi s obradom osobnih podataka trebala bi se odnositi na pojedince bez obzira na njihovu nacionalnost ili boravište.

Vaše osobne podatke koji su nužni u svrhu pružanja usluga voditelja obrade obrađujemo u smislu članka 6. stavka 1. točke (b) UREDBE (EU) 2016/679 (dalje u tekstu: Opća Uredba).

Vaše osobne podatke obrađujemo i temeljem privole u smislu članka 6. stavka 1. točke (a) Opće uredbe.

 

II. NAČELA OBRADE

Osobni podaci moraju biti zakonito, pošteno i transparentno obrađivani.

Podaci moraju biti prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama (ograničavanje svrhe).

Podaci moraju biti primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju (smanjenje količine podataka).

Podaci moraju biti točni i prema potrebi ažurni; mora se poduzeti svaka razumna mjera radi osiguravanja da se osobni podaci koji nisu točni, uzimajući u obzir svrhe u koje se obrađuju, bez odlaganja izbrišu ili isprave (točnost).

Podaci moraju biti čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanikâ samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju; osobni podaci mogu se pohraniti na dulja razdoblja ako će se osobni podaci obrađivati isključivo u Uredbom predviđene svrhe (ograničenje pohrane).

Podaci moraju biti obrađivani na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera (cjelovitost i povjerljivost).

Zaposlenici koji obrađuju osobne podatke potpisali su izjavu o povjerljivosti s voditeljem obrade.

Zaposlenici su od strane voditelja obrade upoznati s potrebom uvođenja odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera kako bi se osiguralo i moglo dokazati da se obrada podataka provodi u skladu s Uredbom.

Informatičko osoblje koje održava sustav i samim time ima pristup osobnim podacima potpisalo je s voditeljem obrade izjavu o povjerljivosti.

Da bi se izbjegao neovlašteni pristup osobnim podacima koji se prikupljaju elektroničkim putem i općenito podaci u računalima zaštićuju se dodjeljivanjem korisničkog imena i lozinke koja je poznata samo zaposlenicima koji obrađuju navedene podatke.

Podaci se radi daljnje sigurnosti i tajnosti pohranjuju backupom, redovitom dinamikom.

Voditelj obrade u skladu s člankom 30. Opće uredbe nije dužan voditi evidencije aktivnosti obrade.

Voditelj obrade u skladu s člankom 37. Opće uredbe nije dužan imenovati službenika za zaštitu podataka.

U slučaju povrede osobnih podataka voditelj obrade bez nepotrebnog odgađanja i, ako je izvedivo, najkasnije 72 sata nakon saznanja o toj povredi, izvješćuje nadzorno tijelo, Agenciju za zaštitu osobnih podataka.

Voditelj obrade dokumentira sve povrede osobnih podataka, uključujući činjenice vezane za povredu osobnih podataka, njezine posljedice i mjere poduzete za popravljanje štete.

U slučaju povrede osobnih podataka koje će vjerojatno prouzročiti visok rizik za prava i slobode pojedinaca, voditelj obrade bez nepotrebnog odgađanja obavješćuje ispitanika o povredi osobnih podataka.

 

III. DEFINICIJA POJMOVA

Pojam "osobni podaci" u ovoj se Izjavi odnosi na sve podatke koji se odnose na pojedinca čiji identitet je utvrđen ili se može utvrditi izravno ili neizravno i to prvenstveno na podatke koji označuju fizičku osobu (osobno ime, adresa, telefonski broj, broj mobitela, e-mail adresa, fotografija) ili podatke o toj osobi koji su izravno povezani sa osobnim podacima.

Osobni podaci ne uključuju agregiranu statistiku, odnosno automatski prikupljene podatke o tome kako se naše Usluge koriste, te podatke o grupama ili kategorijama Usluga i/ili korisnika iz kojih su uklonjeni osobni podaci. Također, osobnim podatkom ne smatra se podatak o korištenju uređaja i njegovoj identifikaciji kada nije povezan sa konkretnom osobom. Ova Politika privatnosti ne ograničava naše prikupljanje i korištenje agregirane statistike ili podataka o korištenju naših Usluga koji nisu povezani sa osobnim podacima.

 

IV. PODACI KOJE PRIKUPLJAMO U SKLOPU NAŠIH USLUGA

Podaci koje nam dostavite

Mobilna aplikacija book&zvook (u daljnjem tekstu "Aplikacija") za svoj rad koristi Google platformu Firebase (u daljenjem tekstu "Firebase"). Prilikom registracije u book&zvook mobilnu aplikaciju prikupljamo samo vašu e-mail adresu koja je potrebna za ispunjenje naših obveza, personalizaciju vašeg korisničkog iskustva i/ili korespondenciju. U bazi podataka Aplikacije i unutar Firebase platforme ne spremaju se drugi osobni podaci osim vaše e-mail adrese.

Više o Firebase uvjetima korištenja i politici privatnosti možete pronaći na poveznicama: https://firebase.google.com/support/privacy, https://firebase.google.com/terms.

Vaše ostale osobne podatke prikupit ćemo ako nas kontaktirate putem naših Usluga ili na neki drugi način komunicirate s nama. Tako prikupljene podatke koristimo za dodatno istraživanje i unaprjeđenje naših usluga, održavanje kvalitete istih, dobivanje općih statističkih podataka vezanih uz korištenje internetskih stranica i mobilne aplikacije, te promociju naših usluga.

Automatski prikupljeni podaci

 • Baza podataka Aplikacije sprema sljedeće podatke:
 • e-mail adresu korisnika
 • enkriptirane tokene za pristup Aplikaciji
 • iOS račun kupnje
 • Apple AppStore identifikator transakcije
 • Braintree identifikator transakcije

Kako bismo osigurali stabilan rad Aplikacije koristimo alate za praćenje rada Aplikacije na platformi Fabric.

Više o uvjetima korištenja i politici privatnosti platforme Fabric možete pronaći na poveznicama: https://policies.google.com/privacy, https://fabric.io/terms.

U bazi podataka naše Aplikacije, unutar Firebase platforme i unutar Fabric platforme sprema se isključivo vaša e-mail adresa. Ostali osobni podaci i podaci koji omogućuju povezivanje s konkretnom osobom se ne pohranjuju.

Kada posjetite ili koristite naše Usluge, Transonica, pružatelji usluga treće strane i/ili oglašivači mogu automatski prikupljati podatke o tome kako ste pristupili našim Uslugama i kako ih koristite (u daljnjem tekstu "Podaci o korištenju"). Podaci o korištenju mogu uključivati: vrstu internetskog preglednika, IP adresu, podatke o operativnom sustavu, datum i vrijeme pristupa, te broj korisnika Usluga. Ovi statistički podaci daju nam uvid u to kako se naše Usluge koriste, koliko korisnika pregledava određene stranice, koliko se dugo zadržavaju na njima, te na koje poveznice su "kliknuli", što nam pomaže da naše Usluge unaprijedimo i učinimo ih našim korisnicima zanimljivijima. Podaci o korištenju uglavnom ne uključuju osobnu identifikaciju, međutim, dovedemo li ih u vezu s vama kao pojedincem, postupat ćemo s njima kao s osobnim podacima.

Kad posjetite našu web stranicu prikupljamo ove podatke potrebne kako bismo Vam mogli prikazati našu web stranicu i kako bismo mogli osigurati njenu stabilnost:

 • IP adresa
 • Datum i vrijeme pristupa
 • Razlika vremenske zone u usporedbi s Greenwich Srednjim Vremenom (GMT)
 • Sadržaj zahtjeva (posebna stranica)
 • Status pristupa/HTTP kod statusa
 • Količina prenesenih podataka
 • URL podaci o prethodno posjećenoj stranici
 • Vrsta pretraživača
 • Operativni sustav i njegovo sučelje
 • Jezik i verzija softvera pretraživača

Pravna osnova za obradu ovih podataka je legitimni interes (poboljšanje web stranice i korisničkog iskustva za korisnike te zaštita podataka) po čl. 6. st. 1 f) Opće uredbe.

Tijekom prikupljanja Podataka o korištenju Usluga, Transonica također može automatski prikupljati IP adresu ili drugi jedinstveni identifikator vašeg osobnog računala, mobilnog uređaja ili nekog drugog uređaja putem kojega ste pristupili našim Uslugama. Jedinstveni identifikator je broj koji se automatski dodjeljuje vašem uređaju kada pristupite internetskoj stranici ili serveru. Taj podatak koristimo kako bismo odredili približnu lokaciju vašeg uređaja i saznali iz kojeg dijela svijeta posjetitelji pristupaju našim Uslugama, te kako bismo ih poboljšali.

Za prikupljanje Podataka o korištenju, uključujući jedinstveni identifikator uređaja, koristimo tehnologiju kolačića tj. cookies. Kolačić je mala količina podataka koji se spremaju na vaše računalo kada posjetite Usluge. Kolačići nam omogućavaju da prikupljamo tehničke i navigacijske podatke kako što su: tip internetskog preglednika, koje su stranice posjećene i koliko dugo ste se na njima zadržali.

 

KORIŠTENJE KOLAČIĆA (COOKIES)

Na našim internetskim stranicama www.bookzvook.com koriste se tzv. kolačići (cookies) - tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj (server), putem kojeg davatelj usluge pristupanja Internetu (ISP) prikazuje web stranicu.

Kolačići nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje kolačić na poslužitelja internetske stranice prilikom povratka korisnika na njega. Na našim stranicma koriste se tehnički kolačići (obavezni kolačići, ne mogu se isključiti) koji su nužni za funkcioniranje Internet mjesta, funkcionalni kolačići (mogu se isključiti), a koji omogućavaju Internet mjestu pružanje poboljšane funkcionalnosti i personalizaciju, te marketinški kolačići (mogu se isključiti) koji bilježe posjete i izvore prometa kako bismo mogli mjeriti i poboljšati učinkovitost našeg Internet mjesta.

Kolačići treće strane

Naše Internet mjesto koristi sljedeće kolačiće treće strane:

 • Google Analytics, uslugu web analize koju pruža Google Inc. ("Google") kako bi procijenio vašu upotrebu web stranice, pružajući izvješća o aktivnostima na Internet mjestu za upravitelje Internet mjesta, kao što su broj posjetitelja i stranice koje posjetitelji posjećuju. Koristimo način integracije koji anonimizira vašu IP adresu i ne prikupljamo osobne podatke putem kojih vas možemo identificirati. Informacije koje generira kolačić, a koje se odnose na Vaše korištenje ove web stranice, prenose se na Google poslužitelj u SAD-u i tamo se pohranjuju. Putem aktivacije IP anonimizacije web stranice, Google će skratiti Vašu IP adresu unutar zemalja članica Europske unije ili ostalih stranaka uključenih u Ugovor o Europskom ekonomskom području. Samo će se u iznimnim slučajevima potpuna IP adresa prenositi na Google poslužitelja u SAD-u i tamo će se skratiti.
 • Google će, u naše ime, koristiti ove podatke u svrhu analiziranja Vašeg korištenja web stranice, te će izrađivati izvještaje o aktivnostima na web stranici i pružati nama informacije o drugim uslugama vezanim uz aktivnost na web stranici i korištenje Interneta.
 • Google ne smije vezati IP adresu dobivenu s Vašeg pretraživača s niti jednim drugim podacima koje Google pohranjuje. Google također može prenositi ove podatke trećim stranama u slučaju da je tako zakonom određeno ili u slučaju da te treće strane obrađuju te podatke u ime tvrtke Google.
 • U bilo kojem trenutku možete izbrisati kolačiće na Vašem računalu putem odgovarajućeg izbornika na Vašem pretraživaču ili na način da ih izbrišete sa svog tvrdog diska. Za više informacije odaberite izbornik Pomoć na Vašem pretraživaču.
 • Možete odbiti korištenje kolačića na način da odaberete odgovarajuće postavke Vašeg pretraživača; međutim, preporučujemo da u tom slučaju možda nećete imati pristup potpunoj funkcionalnosti ove web stranice. Također možete spriječiti slanje podataka o Vašem korištenju web stranice (uključujući vašu IP adresu), koje generira kolačić, tvrtki Google i možete spriječiti obradu podataka od strane tvrtke Google i to na način da preuzmete i instalirate priključak pretraživača dostupnog na sljedećoj poveznici: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
 • Daljnje su informacije dostupne na http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Želimo naglasiti da je kod “_anonymizeIp();” dodan na Google Analytics na web stranici kako bi se mogla garantirati anonimnost kod prikupljanja IP adresa (takozvano maskiranje IP adresa).
 • Flash kolačiće ne prikuplja Vaš pretraživač, već Vaš Flash priključak. Također koristimo HTML5 predmete za pohranu koji su pohranjeni na Vašem mobilnom uređaju. Ti predmeti pohranjuju potrebne podatke neovisno o Vašem pretraživaču te nemaju automatski datum isteka. Ako ne želite obradu Flash kolačića, morate instalirati odgovarajući dodatak, npr. “Better Privacy” za pretraživač Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) ili Adobe Flash odstranjivač kolačića za Google Chrome. Možete spriječiti korištenje HTML5 predmeta za pohranu na način da koristite privatan način rada prilikom korištenja svog pretraživača. Također preporučujemo da redovito ručno brišete svoje kolačiće i svoju povijest pretraživanja.

Web kolačići

Općenito možete deaktivirati korištenje kolačića u bilo kojem trenutku putem postavki Vašeg pretraživača. Molimo da koristite funkcije pomoći na pretraživaču kako biste saznali kako možete promijeniti te postavke. Molimo da uzmete u obzir da neke značajke naše web stranice nekada djelomično ili u potpunosti ne funkcioniraju ako onemogućite korištenje kolačića.

Pravni temelj za obradu podataka u skladu s gore navedenim je Članak 6. (1) toč. f) GDPR-a. Naši interesi pri obradi podataka uglavnom proizlaze iz želje da omogućimo korištenje web stranice na način da osiguramo njenu operativnu stabilnost i sigurnost. Mi pohranjujemo osobne podatke, osim ako je drukčije navedeno, samo onoliko koliko je potrebno za ostvarenje željenih funkcija.

Ako ćemo koristiti ugovorene pružatelje usluga za individualne funkcije naših ponuda ili ako ćemo koristiti Vaše podatke radi oglašavanja, o tome ćemo Vas detaljno informirati. Također ćemo specificirati određene kriterije za razdoblje pohranjivanja.

 

V. KAKO KORISTIMO PRIKUPLJENE PODATKE

Osobne podatke koje prikupljamo u sklopu naših Usluga koristimo kako je opisano u ovoj Izjavi te ih ne koristimo nigdje drugdje prilikom pružanja naših Usluga. Na primjer, osobne podatke možemo koristiti:

 • kako bismo vam pružili Uslugu ili informacije koje zatražite od nas
 • kako bismo s vama komunicirali putem e-mail poruka, odgovorili na vaše upite, komentare, molbe, ili prigovore
 • kako bismo vas obavijestili o važnim promjenama naših Usluga
 • kako bismo od vas zatražili povratnu informaciju ili vas kontaktirali o upotrebi naših Usluga
 • kako bismo vam slali potvrde (uključujući potvrde o kupnji), obavijesti o ažuriranju, administrativne poruke i podršku, te vam na bilo koji način omogućili i olakšali korištenje Usluga
 • za praćenje i analizu korištenja naših Usluga, te mjerenje njihove efikasnosti
 • za zaštitu sigurnosti korištenja Usluga i sprečavanje nezakonitih aktivnosti unutar Usluga
 • za dodatno razvijanje naših Usluga i njihovih funkcionalnosti


 

VI. KOJE OSOBNE PODATKE DIJELIMO S TREĆOM STRANOM?
 

Vaše osobne podatke koje prikupimo u sklopu naših Usluga nećemo dijeliti s trećim stranama, osim kako je opisano u ovoj Izjavi ili Uslugama. Vaši osobni podaci neće se prosljeđivati trećim stranama u svrhe izravnog marketinga. Sa trećom stranom možemo dijeliti podatke koji nisu vezani uz fizičku osobu kao što su skupni statistički podaci o korištenju Usluga tj. agregirana statistika i Podaci o korištenju Usluga. Vaše podatke možemo dijeliti kako je opisano u Izjavi u trenutku kada ste ih podijelili s nama, te u sljedećim situacijama:

 • Treća strana je pružatelj Usluga u ime Transonice: Kako bismo vam putem naših Usluga omogućili sadržaj i funkcionalnosti, te ponudili odgovore na vaše upite i zahtjeve, vaše osobne podatke te Podatke o korištenju možemo podijeliti sa trećom stranom (kao što su fizičke osobe ili tvrtke) koja u ime Transonice nudi uslugu posluživanja i operiranja Usluga, praćenje i analizu podataka ili pružanje korisničke podrške.
 • U slučaju zakonske obveze: Osobne podatke, Podatke o korištenju i jedinstvene identifikatore uređaja možemo objaviti i podijeliti kada smo na to obvezani zakonskim propisom; kada u dobroj vjeri mislimo da to zakon od nas traži; kada je to neophodno za sprječavanje, otkrivanje ili kažnjavanje kaznenih djela i prijevara; na zahtjev državnih tijela koja provode istragu; kako bismo verificirali ili primijenili naše Uvjete korištenja ili neki drugi pravilnik; kako bismo odgovorili na izvanrednu situaciju; kako bismo na bilo koji način zaštitili prava, vlasništvo i sigurnost treće strane, posjetitelje naših Usluga ili javnost.
 • Poslovni transfer: U slučaju spajanja s drugom tvrtkom ili pravnom osobom, prodaje imovine tvrtke  ili stjecanjem cijelog ili dijela poslovanja od strane neke druge tvrtke, ili u slučaju da Transonica prestane poslovati ili uđe u stečaj, Osobni podaci, Podaci o korištenju i ostali podaci koje smo prikupili o korisnicima naših Usluga mogli bi se smatrati imovinom koja se prenosi ili koju stječe treća strana. Ako se bilo koji od tih događaja dogodi, nastojat ćemo da primatelj te podatke koristi na način koji je u skladu sa ovom Izjavom.


VII. VAŠA PRAVA


1. Pravo na pristup osobnim podacima

Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima koje obrađujemo o Vama kao voditelj obrade i možete zatražiti informacije o njihovoj svrsi obrade, o vrsti/kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju uključujući i uvid u svoje osobne podatke, o primateljima ili kategorijama primatelja te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni. Pristup osobnim podacima može biti ograničen samo u slučajevima propisanim pravom Unije ili našim nacionalnim zakonodavstvom odnosno kada se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda drugih.

2. Pravo na ispravak osobnih podataka

Imate pravo zatražiti ispravljanje ili dopunjavanje osobnih podataka ako Vaši podaci  nisu točni ili potpuni. Da biste to učinili, pošaljite svoj obrazložen i precizan zahtjev u kojem smislu bi podatke trebalo ispraviti nama kao voditelju obrade pisanim putem (elektronički oblik komunikacije se smatra pisanim putem).

3. Pravo na brisanje („pravo na zaborav“)

Imate pravo tražiti i od nas kao voditelja obrade ishoditi bez nepotrebnog odgađanja brisanje osobnih podataka koje se na Vas odnose ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • Vaši osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu u koje smo ih prikupili ili obradili;
 • povukli ste privolu na kojoj se obrada temelji u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) ili člankom 9. stavkom 2. točkom (a) i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;
 • uložili ste prigovor na obradu svojih osobnih podataka u skladu sa člankom 21. stavkom 1. Opće uredbe o zaštiti podataka te ako ne postoje naši jači legitimni razlozi za obradu;
 • osobni podaci su nezakonito obrađeni;
 • osobni podaci moraju se brisati radi poštivanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države kojoj podliježe voditelj obrade
 • osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1.

Iznimke vezane uz ostvarivanje navedenog prava predviđene su člankom 17. stavkom 3. Opće uredbe

 • Navedena prava nisu primjenjiva u mjeri u kojoj je obrada nužna:
 • radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja;
 • radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu države članice kojem podliježe voditelj obrade ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;
 • u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s člankom 89. stavkom 1. u mjeri u kojoj je vjerojatno da se pravom iz stavka 1. može onemogućiti ili ozbiljno ugroziti postizanje ciljeva te obrade; ili
 • radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.
 • Kao voditelj obrade dužni smo priopćiti svaki ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade provedeno u skladu s člankom 16., člankom 17. stavkom 1. i člankom 18. svakom primatelju kojem su otkriveni osobni podaci, osim ako se to pokaže nemogućim ili zahtijeva nerazmjeran napor te Vas obavijestiti o tim primateljima ukoliko to zatražite.

4. Pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka

Imate pravo ishoditi ograničenje obrade od nas kao voditelja obrade ako:

 • osporavate točnost osobnih podataka
 • ako je obrada nezakonita, a protivite se njihovom brisanju
 • ako voditelj obrade više ne treba osobne podatke ali ste ih zatražili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva
 • ako ste uložili prigovor na obradu Vaših osobnih podataka na temelju čl. 21.st1. .5. 

5. Pravo na prenosivost

Imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na Vas, a koje ste pružili nama kao voditelju obrade u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane voditelja obrade kojem su osobni podaci pruženi, ako:

(a) obrada se temelji na privoli u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) ili člankom 9. stavkom 2. točkom (a) ili na ugovoru u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (b); i

(b) obrada se provodi automatiziranim putem.

Prilikom ostvarivanja svojih prava na prenosivost podataka na temelju stavka 1. imate pravo na izravni prijenos od jednog voditelja obrade drugome ako je to tehnički izvedivo.

Ostvarivanjem prava iz stavka 1. ovog članka ne dovodi se u pitanje članak 17.

Ovo pravo ne smije negativno utjecati na prava i slobode drugih.

6. Pravo na prigovor

Ako Vaše podatke obrađujemo kad je obrada nužna za potrebe naših legitimnih interesa, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade.

Ako se osobni podaci obrađuju za potrebe izravnog marketinga, imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na Vas za potrebe takvog marketinga, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom.

Ako se korisnik protivi obradi podataka za potrebe izravnog marketinga, osobni podaci više se ne smiju obrađivati u takve svrhe.

Najkasnije u trenutku prve komunikacije s korisnikom, korisniku se izričito mora skrenuti pozornost na pravo iz stavaka 1. i 2. te se to mora učiniti na jasan način i odvojeno od bilo koje druge informacije.

U kontekstu služenja uslugama informacijskog društva i neovisno o Direktivi 2002/58/EZ korisnik može ostvariti svoje pravo na prigovor automatiziranim putem koji se koristi tehničkim specifikacijama.

Za ostvarivanje svojih prava sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka, ksko biste ažurirali svoje osobne podatke ili dobili odgovore na sva pitanja u vezi s obradom vaših osobnih podataka u Aplikaciji, možete nam se obratiti na sljedeći način:

pisanim putem na adresu: Audio Store Transonica j.d.o.o. , Ilica 47/2, 10000 Zagreb

putem elektroničke pošte: info@bookzvook.com.

Voditelj obrade se dužan očitovati na uloženi prigovor i na druge zahtjeve bez odgađanja, a najkasnije u roku od mjesec dana od zaprimanja.

Zadržavamo pravo da obrišemo određene arhivske zapise koji sadrže osobne podatke koje ste upisali u sklopu naših Usluga. Nemamo obvezu čuvati takve osobne podatke na neodređeno vrijeme te se ograđujemo od odgovornosti vezanih za probleme koji bi mogli proizaći iz uklanjanja ili brisanja osobnih podataka.

 


VIII. POVEZNICE S DRUGIM INTERNETSKIM STRANICAMA

U sklopu naših Usluga, možete naići na poveznice drugih internetskih stranica koje nisu u vlasništvu Transonice i kojima mi ne upravljamo. To može uključivati poveznice partnera koji mogu koristiti naš logotip. Takvim internetskim stranicama koje nisu dio naših Usluga mi ne upravljamo i za njih ne odgovaramo, niti smo odgovorni za njihov sadržaj, proizvode, usluge, politiku privatnosti, uvjete ili postupke. Te druge internetske stranice mogu slati kolačiće na vaš uređaj, mogu neovisno od nas tražiti i sakupljati osobne podatke, te takve internetske stranice mogu ili ne moraju sadržavati izjavu o politici privatnosti. Preporučamo da sami procijenite vjerodostojnost bilo koje internetske stranice koja se čini ili tvrdi da je dio naših Usluga, uključujući one na koje ste upućeni u e-mail poruci ili putem društvene mreže.

 

IX. DAVANJE NA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke možemo proslijediti na obradu i korištenje pružateljima informatičko-komunikacijskih usluga koji djeluju kao izvršitelji obrade. S navedenim izvršiteljima obrade tada ćemo sklopiti ugovore u kojima je detaljno propisano postupanje s osobnim podacima, stoga isti nisu u mogućnosti obrađivati Vaše osobne podatke bez našeg naloga i prosljeđivati ih trećim stranama.

U određenim okolnostima, imamo pravnu obvezu proslijediti Vaše osobne podatke, a obradom osobnih podataka može biti obuhvaćen i međunarodni prijenos istih. Pravna obveza može proizlaziti iz nacionalnih propisa ili iz propisa EU. Vaši podaci prosljeđuju se drugim primateljima kad nas na to obvezuju relevantni propisi u opsegu koji je potreban za ostvarenje utvrđene svrhe.

Vaši osobni podaci neće se prosljeđivati trećim stranama u svrhe izravnog marketinga.

Izvršitelj obrade jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera na način da je obrada u skladu sa zahtjevima iz Opće uredbe i da se njome osigurava zaštita prava ispitanika.

Izvršitelj obrade ne smije angažirati drugog izvršitelja obrade bez prethodnog posebnog ili općeg pisanog odobrenja Voditelja obrade.

 

X. SIGURNOST

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi te omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost.

Poduzimamo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi spriječili slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, izmjene, neovlašteno korištenje, otkrivanje uvid ili pristup podatcima.

Svi zaposlenici voditelja obrade obvezuju se na čuvanje osobnih podataka potpisivanjem izjave o povjerljivosti.

Informacije nam pružate i koristite naše Usluge na vlastitu odgovornost. Ulažemo maksimalan trud u zaštitu vaših osobnih podataka od gubitka, otkrivanja, neovlaštenog korištenja, izmjene ili uništenja, a u tu svrhu provodimo određene administrativne, tehničke i fizičke mjere zaštite.

Kupnja sadržaja (audio knjiga) unutar Aplikacije odvija se putem In-App-Purchase procesa (u daljnjem tekstu "IAP") koji je specifičan za različite mobilne platforme:

 • iOS korisnici obavljaju IAP putem svojih iTunes računa
 • Android korisnici obavljaju IAP putem Braintree sustava online naplate koji nudi mogućnost plaćanja kreditnom karticom ili putem osobnog PayPal računa

Podatke kreditnih kartica, te bilo kakve podatke tog tipa Transonica ne pohranjuje, niti vrši obradu u sklopu Usluga, te nema uvid u njih. Naplata se vrši na zaštićenim stranicama pružatelja usluga: Apple App Store, Braintree, PayPal.

 

XI. VREMENSKO RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke obrađujemo dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka. Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, Vaše osobne podatke više ne koristimo, te isti ostaju u našem sustavu pohrane i čuvamo ih koliko nas obvezuju zakonski propisi o čuvanju arhivskog gradiva.

 

XII. PROMJENE POLITIKE PRIVATNOSTI

Zadržavamo pravo izmijeniti ovu Politiku privatnosti/Izjavu, a o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni putem objave na našoj internetskoj stranici/stranicama u skladu s načelom transparentnosti.

Ako imate bilo kakva pitanja ili komentare vezane za ovu Izjavu molimo vas da nam pošaljete e-mail poruku na info@bookzvook.com