Naslov

Bodulske pisme

Autor

Pere Ljubić

čita

Miki Bratanić, Anka Matošić

Nakladnik

Leykam International

Izdanje

Zagreb, 2023.

ISBN

978-953-340-164-5

Trajanje

0 sati 28 minuta

žanr

poezija

Cijena

5.99€ (45.13kn)

Bodulske pisme

Knjigom „Pere Ljubić: BODULSKE PISME i ostala djela“ obilježavamo nedavnu 120. obljetnicu rođenja i 70. obljetnicu smrti pjesnika Pere Ljubića, autora prve integralne čakavske zbirke u hrvatskoj književnosti – Bodulske pisme, te nedavnu 95. obljetnicu njezina objavljivanja (Šibenik, 1927.). 

U obliku sabranih djela Pere Ljubića, ova knjiga sadrži Ljubićeve objavljene čakavske zbirke (Bodulske pisme, 1927. i Na pojih i putih, 1939., s M. Franičevićem) i ostale pjesme na hvarskoj čakavštini rodnoga mu Vrbanja (ciklus Oba buni i dr.).

Pere Ljubić hrvatski je pjesnik, esejist i kritičar (Vrbanj na Hvaru, 1901. – Zagreb, 1952.). Nakon završetka studija filozofije i slavistike na Filozofskome fakultetu u Zagrebu, radio je kao gimnazijski profesor, ravnatelj IV. gimnazije i profesor na Pedagoškoj akademiji u Zagrebu. Pisao je i na štokavskome, ali je iznimnu pozornost izazvao pjesničkim čakavskim zbirkama zavičajne hvarske tematike. Godine 1927. objavio je „Bodulske pisme“, prvu cjelovitu zbirku na čakavštini u hrvatskoj književnosti. Pjesme su mu prevedene na talijanski i njemački, uvrštene u više antologija i uglazbljivane.

Pere Ljubić

Dalibor Brozović: Čakavska lirika Pere Ljubića, Izabrani stihovi,Split, Matica hrvatska, 1957(skr.)

Kao pjesnik, Ljubić je u prvom redu slikar, i to slikar koji riše male crteže pejsaža i portreta sa svoga otoka manirom minijaturista. Ljubićeve pjesme s osebujnim i ličnim ugođajem ujedno su i prva čakavska lirika, koja se u modernoj hrvatskoj poeziji pojavila kao zbirka pjesama. Njegove slike 'nona', 'dida', 'kampanela', 'škoja', 'vapora' i 'mendula' umjetnine su u kojima kao da se pero pretvorilo u kist. Druga je značajka Ljubićeve poezije fina refleksivnost, koja ovog izvanrednog opažača vodi od introverznih razmatranja k iskrenim socijalnim notama, a u kasnijoj njegovoj fazi pred Drugi svjetski rat i k buntovnim tonovima, što su došli do izražaja osobito u seriji pjesama o poznatoj hvarskoj buni iz XVI. st. … Ljubić je prvi u punom smislu čakavski pjesnik. Prije njega nije bilo čakavske poezije – bilo je samo pojedinih čakavskih pjesama: Nazor je ispjevao nekoliko pjesama u istarskom govoru, Ujević dvije pjesme u arhaičnoj čakavštini. To su bili sve više ili manje slučajni ili prigodni umjetnički proizvodi, neka vrst poetskog i jezičnog kurioziteta. A Ljubić izlazi g. 1927. s potpunom čakavskom zbirkom stihova (Bodulske pisme), cjelovitom, organski čakavskom poezijom. Ma koliko bile vrijedne umjetnine Nazorova 'Galiotova pesan' ili Tinov 'Oproštaj', do Ljubića je hrvatska dijalektalna poezija kao osobit dio hrvatske poezije postojala samo u novoj kajkavskoj lirici (Galović, Domjanić), a Nazor i Ujević bijahu Ljubiću samo preteče. Ljubić je u razvitku naše dijalektalne poezije odigrao osobitu ulogu. On je prvi pjesnik s cjelovitim i zaokruženim čakavskim djelom. 

Neli Mindoljević (Split, 1953.) profesorica je hrvatskoga jezika i književnosti i filozofije, urednica i lektorica. U biblioteci „Bašćina” Centra za kulturu Stari Grad priredila je „Dnevnik Jurja Plančića” (2002.)., uz bilješke Biserke Rauter Plančić i predgovor Tonka Maroevića. U izdanju nakladnika Leykam international objavila je sljedeće naslove: „Hrvatske narodne pripovijetke“ (2021.), „Od Batine do Žminja – Hrvatski krajevi u usmenim pripovijetkama i predajama“ (2022.) i „Pere Ljubić: BODULSKE PISME i ostala djela“ (2023.)

Popis pjesama:

BODULSKE PISME (1927.)

Naši škoji

Naši škoji

Na žalu

Menduli

Naše kuće

Podne

Ispod ponistre

U barci

Gančice

Večeras sja…

Dokle spi

Po jematvi

None

Didi

U poju

Težaci

Kampaneli

Kampaneli I.

Kampaneli V.

Kampaneli X.

SAPET ŽIVOT

Kad iz svita dojdu…

List iz Harvaske

Lavur uvik isti

Vapori izmej škojih

VELA ŠETEMANA

U crikvah leži Gospodin u grebu II.

Svitla noć u kojoj presisjuni gredu

NA BARDIMA

Na bardima I.

PISME OBA BUNI

Matij Ivanić

Crikvica z grebima u snu